Om oss

Finansiell styrka. Personlig support.

Med tillgång till likvida medel blir ditt företagsliv mycket enklare. Våra finansieringslösningar är särskilt framtagna för dig som driver eller äger ett litet eller medelstort företag. Vi erbjuder bland annat fakturaköp, företagslån, leasing och inlåning.
Välkommen till Ativo Finans!

Och just det aktiva står alltid i fokus för oss. Vi är aktiva i utveckling av nya produkter och tjänster och vi är aktiva i mötet med våra kunder. Sedan vår start 2007 har vi vuxit till ett finansbolag med det lilla företagets inställning och aktivitetsnivå – men med det större finansbolagets muskler.

Våra tjänster:

  • Factoring

  • Leasing

  • Företagslån

Finansiering för företag och företagare

Ativo Finans startade som Factoringgruppen, ett familjeägt factoringbolag med lång erfarenhet och gedigen kunskap om företagande och finansiering. Med åren har vi byggt upp mycket erfarenhet kring finansiering och drift av företag. Idag är vi femton personer med lång erfarenhet av företagande och finansiering. Vårt kontor finns i Mölndal strax utanför Göteborg och våra kunder finns i hela Sverige. Förutom factoring erbjuder vi numera även företagslån och leasing. Välkommen till Ativo Finans!

Ativo Finans ska ge mindre företag rätt förutsättningar att växa, genom smarta finansieringslösningar för olika delar av i företagets utveckling. Den ambitionen speglas i sammansättningen av vår företagsledning, som kombinerar mångårig erfarenhet av företagande med unik expertis inom företagsfinansiering.

Ledning

Peter Kindberg

CFO och VVD

Peter Kindberg är Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg. Han har lång erfarenhet av att leda finansiella avdelningar under de senaste 15 åren. Peter har arbetat som CFO på Broström AB och var styrelsemedlem i Broströmgruppens svenska dotterbolag. Senast kommer Peter från bredbandsinfrastrukturbolaget Zitius Services AB.

Erik Finné

Kreditchef

Erik Finné är Civilekonom från Karlstads universitet. Han har en gedigen erfarenhet från olika finansieringsprodukter och -lösningar mot SME-marknaden. Erik har de senaste sju åren arbetat på Collector Bank som bland annat analytiker och chef för bankens factoringprodukt i norden. Senaste anställning var som produktchef för bankens företagsprodukter.

Lars Jansson

VD

Lars Jansson är Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg. Han grundade Ativo Finans AB år 2007. Lars har en bakgrund som både ekonomi- och finanschef samt VD för flera mindre och medelstora företag, både nationellt och internationellt.

Styrelse

Helena Levander

Styrelsens ordförande

Styrelseordförande Helena Levander, Styrelsens ordförande, har ett långt förflutet inom bank och finans samt även styrelsearbete inom bl.a noterade banker såsom Erik Penser Bank, SBAB och Collector Bank.

Liselotte Hjorth

Ledamot

Ledamot Liselotte Hjorth har över trettio års erfarenhet inom kreditgivning och styrelsearbete inom företag som verkar på, av Finansinspektionen, reglerad marknad såsom ex vis SEB och Hoist.

Mikael Wallgren

Ledamot

Mikael Wallgren har lång erfarenhet från bank och kreditgivning samt även bolagsstyrning. Mikael har innehaft högt uppsatta roller inom bl.a. Nordea.

Ludwig Mattsson

Ledamot

Ludwig Mattsson har styrelseuppdrag inom såväl företag noterat på First North som företag inom värdepappersmarknaden.

Lars Jansson

VD och Ledamot

Lars Jansson är grundare samt VD sedan starten 2007 och har före dess varit VD samt Ekonomi- & Finanschef för svenska och internationella SME-företag.